Artur Domosławski
« dnia: Wrzesień 23, 2018, 14:33 »
Artur Domosławski - Artur Domosławski (ur. 1967) – polski teatrolog, dziennikarz, pisarz, reportażysta, laureat nagrody Grand Press (2010), od 2011 dziennikarz tygodnika „Polityka”.

ŻyciorysW 1993 ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. Zajmuje się głównie tematyką Ameryki Łacińskiej, ruchu antyglobalistycznego, konfliktów społecznych oraz zagadnieniami religijnymi.  Jego książka Gorączka latynoamerykańska (książka Grudnia Warszawskiej Premiery Literackiej 2004 stanowi reporterski zapis z podróży po całej niemal Ameryce Południowej i Środkowej (m.in. Brazylia, Meksyk, Kuba, Argentyna, Peru, Chile), przeplatany historiami tych państw z dużym naciskiem na okres rewolucji komunistycznych i wojskowych zamachów stanu. Duża część dzieła poświęcona jest opisom reżimów w Chile, Argentynie i na Kubie oraz krytyce liberalno-rynkowych reform. Otrzymał Nagrodę im. Beaty Pawlak za książkę pt. Ameryka zbuntowana, stanowiącą zbiór wywiadów z amerykańskimi intelektualistami lewicowymi.  Został wybrany Dziennikarzem Roku 2010, uhonorowanym podczas uroczystej gali w Warszawie, zorganizowanej przez miesięcznik "Press". W 2017 został nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za książkę Wykluczeni. 1 czerwca 2011 odszedł z "Gazety Wyborczej" do tygodnika Polityka. Został członkiem Kapituły Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej.

Sprawa biografii Kapuściński non-fiction
Wydana w 2010 książka Kapuściński non-fiction wzbudziła debatę w mediach nt. biografii Ryszarda Kapuścińskiego, jego związków z reżimem PRL oraz rzetelności jego reporterskich książek. Wdowa po Kapuścińskim, Alicja Kapuścińska, wytoczyła Domosławskiemu sprawę sądową o ochronę dóbr osobistych oraz praw autorskich. Jednocześnie część publicystów broniła prawa Domosławskiego do takiego, a nie innego, przedstawiania biografii Kapuścińskiego. Inni zwracali uwagę na fakt, że Domosławski nadużył zaufania rodziny Kapuścińskich m.in. wynosząc z pracowni Kapuścińskiego dokumenty i wycinki, których według Izabeli Wojciechowskiej ("Gazeta Wyborcza", 11 marca 2010), nie zwrócił. Domosławski miał się dopuścić manipulacji przy opisie fotografii z archiwum Kapuścińskiego. W 2013 nowy właściciel Świata Książki, w którym ukazał a się biografia, zawarł ugodę z Alicją Kapuścińską, zobowiązując się do usunięcia czterech rozdziałów książki. Nakład został już wtedy prawie całkowicie wyczerpany, a wydawnictwu wygasała licencja[. 27 maja 2015 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocny wyrok, uwzględniający częściowo roszczenia Alicji Kapuścińskiej. Nakazał Domosławskiemu przeproszenie listowne powódki zaś przyszłe wydania biografii reportera mogą ukazywać się, ale bez 10-stronicowego rozdziału O miłości i innych demonach. Sąd oddalił natomiast żądanie przeprosin w mediach i wpłaty 50 tys. zł na Fundację im. Ryszarda Kapuścińskiego.14 października 2016 Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie uchylił decyzję sądu I instancji, przyznając Arturowi Domosławskiemu prawo do publikacji książki Kapuściński non-fiction w całości.

Publikacje
Chrystus bez karabinu. O pontyfikacie Jana Pawła, Warszawa 1999.
Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 2002.
Gorączka latynoamerykańska, Warszawa 2004.
Ameryka zbuntowana. Siedemnaście dialogów o ciemnych stronach imperium wolności, Warszawa 2007.
Kapuściński non-fiction, Świat Książki, Warszawa 2010.
Śmierć w Amazonii, Wielka Litera Sp. z o.o., Warszawa 2013.
Wykluczeni, Wielka Litera, Warszawa, 2016.

żródło wikipedia


Miałem okazję przeczytać książkę Wykluczeni. Reportaż zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest to jedna z książek, które otwierają oczy na świat, o którym niewiele się mówi w świecie "Zachodu". Domosławski porusza w niej problemy, o których  mówi się niechętnie, a wręcz często woli się ich nie zauważać. Zdecydowanie lektura warta przeczytania.