Co� lepszego ni� lupa
« dnia: Kwiecień 14, 2017, 12:01 »
Szukam czego�, co by�oby w stanie powi�ksza� drobne przedmioty podobnie jak lupa, ale z wi�ksz� dok�adno�ci�. Chodzi o miniaturowe elementy bi�uterii do naprawy - co mo�na wykorzysta� w takim celu?